Нерухомість





Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 10 січня 2013 р.


 Свідоцтво на занак для товарів і послуг № 165427 видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"







Корисні посилання




«HRGH»® Всі права захищені